Stol

Norsk historie med «skjult» kunst

Postet av Renate

Som nevnt så mange ganger tidligere så er emnet kunst et meget stort emne, og det er såpass gammelt at det er nesten umulig å beskrive. De første tegningene som kan ansees som kunst stammer helt tilbake til forhistorisk tid med omrissinger og kanskje innhugget i steiner eller fjellvegger. Og frem til i dag hvor man kan kalle nesten hva som helst for kunst. Det er vel kanskje ikke alt av dette helt eldste som kalles direkte for kunst, men kanskje for helleristninger. Gammelt er det uansett hva det kalles.

Opp gjennom historien

Bronsealderen er det funnet flere forskjellige faser av billedkunst i form av helleristninger, men det var bråstopp på dette rundt 500 år før vår tidsregning. Men frem til da var det bilder av skip, dyr og mennesker med noen varianter som ble funnet.

Cirka 100 år senere dukket det opp igjen ornamentikk med dyr. Det har blitt funnet mest motiver med ørn, ulv og slanger fra den tiden, selv om motivene var veldig uklare.

Så inn i vår tidsregning så nærmer det seg et høydepunkt av rikdom og fantasi når dyre stilen starter å finne form. Vi er da over i den eldre og den yngre Vendelstilen på 500 til 700 tallet. Toppen kom med Osebergfunnet på 800 tallet. Så går det mer og mer mot kristen tid og Ringeriksstilen fra tidlig etter år 1000. Urnes stavkirke har også en sentral plass i denne historien fra den tiden.

Det er hele tiden enten fabeldyr, dyr eller mennesker som går igjen i alle motivene. Sentrale ting i historien oppover er Drage kampene ved Hylestadportalen i Sigurd Fåvnesbanes saga.

Dragehoder i maske liknende form og forholdsvis grove, fortsatte dyr i de fleste sammenhenger, religiøse symboler og mye i de retningene.

Første Konge

Deet første kongeportrettet som er befinner seg i Bergen ved Munkelig kloster. Der står det innskrevet Eystein Rex. Men det er i Nidarosdomen i Trondheim det er mest «kunst» fra denne tiden. Engelsk for det meste, men også fransk gotikk.

Viktige motiver i denne tiden var Maria med Jesusbarnet, Olav Den Hellige og mye importkunst fra Tyskland på 1400 tallet, men også noe fra Brabant og fra Nederland.

Fra den romanske malerkunsten er det dessverre lite som er bevart.

I flere kirker er det funnet mye rester av kalkmalerier

Noe nyere tid

Etter hvert så kom fotografiene og da byttet «ryggraden» til kunst malerne fra portrett malerier til landskap og natur. Og det kom malerier som vi kjenner igjen i dag også. Brudeferden i Hardanger av Adolph Tidemand og Hans Gude. De malte dette i fellesskap.

Sommernatt av Eilif Peterssen som han malte i 1886. Bildet er malt med olje på lerret.

Fra denne tiden og frem mot i dag er det meste av norsk kunst kjent. Ikke kjent for publikum kanskje, men kjent av andre kunstnere og kunst samlere for å ivareta dette som skal ivaretas.

Det er MYE mer man kunne skrevet i detaljer om dette emnet, men som sagt så mange ganger tidligere så er emnet så stort at det er vanskelig å få med alt i detalj.