Stol

Leve som kunstner og salg av kunst

Postet av Renate

Leve som en kunstner og leve av å være kunstner kan ikke alltid være like lett. Det er flere forhold som skal inn og stemme for at man skal lykkes med dette. Men mange kunstnere har bijobber eller er deltidsansatt for å ha en inntekt å leve av, mens de selvfølgelig arbeider alt de kan med sin kunst. Eller det kan være motsatt og da at de har kunsten som sin deltid og eller hobby og jobber helt vanlig heltid eller hva som helst for å det man skal leve av.

Arbeid

Sikkert ikke bare lett å finne arbeid som passer inn med deres hobby eller eget firma hvor man også da ønsker å jobbe. Men noen tall jeg har lest sier at over halvparten av landets registrerte kunstnere jobber som selvstendige næringsdrivende. Tallene sier ingenting om de har deltidsjobb eller tar tilfeldige jobber ved siden av dette igjen. Bare en liten brøkdel av landets kunstnere jobber fast. Og en enda mindre brøkdel jobber som frilansere igjen.

Ofte så ser man samarbeid mellom flere kunstnere for å spare utgifter. Felles atelier for de som trenger plass til å sette opp malestativer for maling og billedkunst, eller de som trenger en liten maskin dersom de arbeider med leire for eksempel.

Måten de da livnærer seg på er kanskje at dersom atelieret deres er riktig innredet så har de et slags «showroom» før man kommer inn til selve atelieret for å vise frem arbeider som de ønsker å selge. Eller de kan selge sine arbeider via gallerier eller andre butikker som ønsker å selge slike prosjekter. Her er det vel bare snakk om å få på plass de riktige avtalene slik at de blir vinn-vinn situasjon for både produsent (kunstneren) og selger (butikken eller galleriet). Klarer du å markere deg på noen måte i løpet av din kunstner karriere så kan det jo komme inn bestillingsverk fra hvem som helst. Bedrifter som ønsker noe spesielt, eller det offentlige som ønsker eller private som har spesielle ønsker.

Forskjellige typer arbeid

Til nå har jeg bare nevnt de som fysisk har noe å vise frem for salg i et galleri eller liknende. Men hva da med de kunstnerne som fremføre eller utøver sin kunst. Her kan det ikke være like lett å få arbeid. Noe kan nok få det via teater og slike oppvisnings muligheter.

Musikere kan bli ansatt, men da blir man ofte fjernet fra den musikken man ønsker å spille for å spille musikken som arbeidsgiver ønsker. Dette gjelder da både musikere, sangere og tonekunstnere (komponister).

Så har vi andre utførende kunstnere – kanskje noen som er spesielt hendige og fingerferdige. En sirkusartist som er trapes artist vil kunne være en slik kunstner. Kortkunstner, tryllekunstner, illusjonist eller trolldomskunstner. Ordet kunstner er ikke en beskyttet yrkestittel eller noe så hvem som helst kan kalle seg for en kunstner.

Uansett om du er den eller den kunstneren så kan det ikke være lett. Vi kan jo se hvem som slår igjennom og tjener stort på dette, men vi aner ikke hvor mange som jobber jevnt og sikkert i bakgrunnen og har sitt livsgrunnlag i dette eller lever av dette eller bare har det som en bi-inntekt. Jammen ikke bare enkelt alt her i livet!