Stol

Kunst i rundkjøringer

Postet av Renate

Er det noe det har kommet mye av i Norge de siste tiårene, er det i alle fall rundkjøringer. Man kan mene mye om en del av dem, men det er i alle fall ikke noen tvil om at de er effektive

Om en rundkjøring blir plassert riktig, med riktig utforming og størrelse – er det ikke noen bedre måte å få trafikken til å flyte på. Men nesten uten unntak blir nye rundkjøringer, gjenstand for diskusjoner – og en del ganger med rette. Det kan nesten virke som alle bygder og mindre byer i Norge, skal ha rundkjøring uansett trafikkmengde. Men på veier med en viss mengde med kjøretøy, så synes rundkjøring rett og slett er genialt. Men de siste årene har det kommet til enda ett element, i tillegg til selve rundkjøringen – og stikkordet er kunstverk. Så nå har vi fått enda et moment å diskutere, ikke bare selve rundkjøringen og plassering – men også kunst av ymse utforming og budskap. La oss ta en runde å se litt på tilfeldig valgte objekter, og debatten lar aldri vente på seg lenge.

Kunstverk som bygger identitet

Vi skal til Hedmark fylke, og Brumunddal som ligger vakkert til ved Mjøsa. Som så mange andre byer og tettsteder, har også Brumunddal fått rundkjøring – med en utsmykking som har skapt lokal debatt. Engasjementet lar aldri vente på seg, så man kan i alle fall si at kunst engasjerer – og det er jo noe av det viktige og flotte med kunsten. Kunsten har alltid et budskap, og ofte når den er skapt for å plasseres i rundkjøringer – er det bygdas eller distriktets «varemerke» den skal formidle.

3 kunstverk i Miljøgata

Den mest vanlige samarbeidsformen når det gjelder utsmykking av rundkjøringer, er samarbeid mellom fylke, vegvesen og kommunen – ja og så klart kunstneren som står bak selve kunsten da. For Brumunddal sin del, er det snakke om 3 rundkjøringer med hver sin utsmykking i byens miljøgate – som sist sommer ble høytidelig avduket med brask og bram.

Kunstverk I

Brumunddals ordfører Anita Ihle Steen, la i sin tale vekt på viktigheten med å bygge Brumunddals identitet. Valg av materialer og effekter, gir oss tilhørighet til Brumunddal – noe som er viktig for et lokalsamfunn sa ordføreren.

«Lekende steinskiver» er kunstner Istvan Lisztes sitt kunstverk, og er plassert i den søndre rundkjøringen. Det var fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, som stod for avdukingen – kunstverket skal gi assosiasjoner til møllestein og industri. Sveen sa i sin tale at dette kunstverket, er med på å forme Brumunddal som by.

Kunstverk II

«Coming Up» Her er det elvestein og stål, som bokstavelig talt står i sentrum. Avdelingsdirektør Aud Margrethe Riseng, sa i sin tale at Statens Vegvesen er opptatt av at veien er målet. Med kunst langs veien, blir vi alle skjerpet – noe som er bra for trafikksikkerheten, var budskapet til Riseng. Kunstverket er laget av Thomas Nordström.

Kunstverk II

Kunstverk III

«Kongle» er navnet på det siste av de tre kunstverkene, og er uten tvil det mest omdiskuterte også. Det er Geir Stormoen som står bak kunsten, og ordføreren sa at hun liker at kunst skaper debatt og samtaler.