Stol

Henrik Ibsen

Postet av Renate

Henrik Ibsen blir betegnet som en av Norges største kunstnere, han var dramatiker og lyriker som skrev veldig mange teater stykker.

Han kom til verden i Skien i 1828 og levde i sine første leveår i Stockmannsgården hvor hans far drev forretning. Det ble en del flytting på Ibsen gjennom årene og flere av hans boliger har blitt gjort om til museum med tiden. Stockmansgården brant desverre ned i slutten av 1880 tallet.

Altenburggården

Familiens neste bolig i Skien ble Altenburggården, her bodde de i noen få år før de igjen flyttet. Denne gården brant også ned i den store bybrannen på slutten av 1880 tallet.

Venstøp

På Venstøp bodde Ibsen i noen av sine barndomsår, det ligger også i Skien ved Gjerpen. Hit flyttet familien da han var rundt syv år gammel og de bodde er rundt åtte år.

Venstøp ble gjort om til museum i slutten av 50 tallet og det er Skien kommune som i dag eier eiendommen og driver museet. Her blir det fokusert på Ibsens barndom, skolegang og oppvekst og påvirkningen av dette som gjorde han til en så stor kunstner.

Grimstad

Rett før Henrik skulle konfirmeres flyttet familien inn til Skien by igjen, men her ble han ikke lenge. Han dro til Grimstad for å gå i apotekerlære og havnet da hos apoteket til J A Reinmanns. Her fikk han raskt en god vennekrets og han trivdes veldig godt her. Hans plan var å studere medisin og ta Artium, for og få det til måtte han jo også begynne og studere latin. Men han hadde også tid til og dyrke sin store interesse, han leste mye i fra skribenter som Wergeland, Welhaven og Voltaire.

Her skrev han så sitt første drama stykke, Catilina da han var litt over 20 år gammel. Det var dessverre ingen forlag om var villige til og satse på unge Ibsen, men en god venn hjalp da til med nok penger til at det kunne bli gitt ut. Dessverre solgte det langt under forventningene.

Bygningen ble til museum så tidlig som i 1916 og det er Grimstad kommune som i dag eier eiendommen og driver museet. Her har man fokusert på teamet om Ibsens ungdom, hans debut som forfatter og hans første romantiske forhold.

Christiania

I en alder av 22 år flyttet han så til hovedstaden for å fortsette sine studier. Han kom inn på Heltbergs studentfabrikk for universitetskandidater og jobbet litt som journalist for og kunne tjene noen penger til livsopphold. Det ble en litt vanskelig tid, han hadde veldig dårlig råd i denne perioden.

Men han fikk en kjempejobb av den ikke ukjente Ole Bull om jobb på sitt teater i Bergen, det vart en stor mulighet som han benyttet seg fult ut av.

Han opparbeidet seg et godt kjent navn og etter noen år vendte han tilbake til Christiania, men han ble ikke lenge der før han begynte en lengre reise utenlands som varte i nesten 30 år før han igjen vendte tilbake til Norge.

Her flyttet han inn i Henrik Ibsens gate 26 og ble boende der inntil sin død i 1906.

Bygget ble gjort om til museum i 1990 og er en del av Norsk Folkemuseum.