Stol

Helt nyetablert kunst E16 på Skarnes

Postet av Renate

Det er bare noen uker siden begge rundkjøringene på E16 Skarnes, ble utsmykket med et kunstverk hver. Jeg har som dere kanskje vet, skrevet litt om rundkjøringer og kunstverk tidligere. Det er derfor naturlig at jeg tar for meg kunsten, som pryder rundkjøringene på vei fra Kongsvinger til Oslo. Gjennom min jobb treffer jeg mange mennesker hver dag, og som jeg tidligere har vært inne på – så engasjerer kunst oss mennesker veldig. De fleste sier at de ikke har noe greie på kunst, men engasjerer seg gjør de fleste. Men da tenker jeg at mye av målsettingen er oppnådd, for det er jo reflektering og vurdering som er noe av det kunsten ønsker å oppnå.

Lars Skjelbreia og Aleksander Stav

Dette er navnene på de to kunstnerne som står bak begge kunstverkene, som nå utsmykker rundkjøringene helt sør i Hedmark fylke. Som bildet viser så valgte de fjellryper i en av rundkjøringene, noe som har skap debatt og engasjement hos lokalbefolkningen. I den andre rundkjøringen, er det polarrev som er tema – ingen av disse dyrene er å finne i Skarnes eller regionen forøvrig.

Men la oss se hva de som står bak kunsten, har av tanker og ideer om det som nå pryder omgivelsene for både bilistene og lokalbefolkningen. Det tok kunstutvalget i Sør-Odal kommune lang tid, før valget av hvem som skulle utsmykke rundkjøringene ble tatt. Når man nå ser det flotte resultatet, tror jeg man kan si at det var et riktig og klokt valg – selv om debatten raser ganske heftig.

Innfallsporten til Hedmark

Innfallsporten til Hedmark

Skarnes ligger helt sør i fylket, og har Akershus fylke som sin nærmeste nabo. Dette er mye av årsaken til at det er blitt valgt dyrearter, som man ikke finner på Skarnes – men andre steder i det store fylket som Hedmark er. Ordføreren sier at Skarnes er innfallsporten til Hedmark, og det stemmer jo bra med all trafikken som er å finne på E16. Et landemerke og et godt førsteinntrykk, er ord som ordføreren brukte om kunsten som pryder rundkjøringene.

Kåre Tveter

Med tanke på at det er polare dyrearter som ble valgt, så kan det fortelles at selve idéen dukket opp på bakgrunn av Kåre Tveters maleri fra Svalbard. Juryen som tok beslutningen, bestod av kulturfaglig rådgiver, enhetsleder teknisk etat, varaordfører, kunstkonsulent og ikke minst en billedkunstner. Det var med andre ord en faglig bred jury, som jobbet godt og grundig med saken i forkant.

Mange kunstnere på listen

Totalt var det 40 dyktige kunstnere på listen ved oppstarten, og det man satt igjen med til slutt var altså 2 stykker. Dette viser at det er stor interesse hos mange kunstnere, og jobbe med denne type kunst som etter hvert har blitt så populær i Norge. I skrivende stund har rypene og revene i rundkjøringene på E16 Skarnes, vært et skue i bare noen uker. Det at det finnes mange meninger om dem, er i alle fall helt sikkert. Selv synes jeg det har blitt riktig så flott, det at meningene er delte er bare et sunnhetstegn slik jeg ser det.