Stol

Fra kunstnerhjem til museum 2

Postet av Renate

Veldig mange kunstnernes hjem har blitt til museum verden rundt. Også her i landet har det kommet mange museer bygd på norske kunstneres barndomshjem. Og også boliger de har bodd og arbeidet i gjennom sin karriere.

Dette er jo for å bevare og vise frem hvordan de vokste opp og hvordan deres arbeid ble til. Det er da vanligst at den kommunen de tilhørte overtar eiendommen og sørger for vedlikehold med mer.

Lysøen

Ole Bull sitt hjem på øya Lysøen som ligger i Lysefjorden ble omgjort til museum i midten av 70 tallet. Han hadde en del forskjellige boliger opp igjennom årene men det ble på Lysøen han tilbrakte sine siste leveår.

Ole Bull er en godt kjent kunstner som både komponerte musikk og fiolinist. Hans store interesse for teater, musikk og kunst gjorde at han fikk ganske stor innflytelse på det oppbyggingsarbeidet innen kulturen Norge fikk da unionen med Danmark ble avsluttet.

Han viste tidlig i livet at han hadde talent på fiolinen, bare 8 år gammel fikk han sin første skikkelige fiolin. Han overrasket mange med sitt talent i ungdomsårene og fikk vel allerede da et kjent navn innen musikken i landet.

Da han ble myndig ble han sendt til hovedstaden for å studere videre, han skulle studere teologi. Men det gikk ikke så bra, for musikken tok for mye av hans til og skolearbeidet kom på etterskudd hele tiden.

Det ble mye reising på Bull etter endt skolegang. Rundturer i Europa og Usa for og holde konserter og komponere musikk. Disse turene rundt omkring økte hans popularitet enormt og han ble snart ansett som den største musikeren på fiolin.

Han døde i sitt hjem på Lysøen i 1880.

Knut Hamsun

Knut Hamsun kom i fra Vågå i Oppland og er en godt kjent norsk forfatter. Han hadde sine første barneår på Hamsunstugu som ligger i Lom kommune. Hamsunstugu ble omgjort til museum i 1959 til hans 100 års jubileum. Det er Hamsun laget i Lom som i dag eier stedet, og de sørger for at det er godt vedlikeholdt.

Skogheim gård er hans neste bolig som også har blitt gjort om til museum. Det ligger på Oppeid i Hamarøy kommune. Her bodde han med familien i rundt seks år på starten av forrige århundre. Det er i dag Hamarøy kommune som eier eiendommen og sørger for driften der. Her finner man også kontorene til Hamsun selskapet, Nordlandsmuseet, Reiseliv i Hamsuns Rike og Hamsun stiftelsen.

Nørholm

Nørholm er Hamsuns tredje bolig som har historisk verdi. Det har ikke blitt til et museum foreløpig, da det fortsatt er i Hamsun familiens eie. Det er hans barnebarn Victoria Hamsun som i dag er oppført som eier, men huset forvaltes av Ellinor Hamsuns legat og Stiftelsen Nørholm.

Hamsun holdt på i over 70 år som forfatter og skapte seg et stort navn innen litteraturen. Det ble mange romaner, diktsamlinger, noveller, reiseskildringer og debattartikler i dagsavisene i disse årene.

Det var mye reising på Hamsun i perioder, Europa og USA rundt. Det var mange kunstnere på den tiden som stort sett reiste rundt omkring i verden, for å få inspirasjon kanskje.