Stol

Fra kunstnerhjem til museum 1

Postet av Renate

Mange kunstnere har ikke blitt berømte før etter sin bortgang, og i flere tilfeller har deres hjem har blitt til museum etter deres bortgang. På den måten har allmenheten kunnet få se og oppleve hvordan de bodde og jobbet.

Her i Norge har vi mange godt kjente kunstnere som også har fått seg et navn utenfor våres landegrenser. Det gjelder gjerne billedkunstnere, forfattere og komponister. Flere av deres hjem i dag som museum både for å vise det frem, og for å bevare deres arv i ettertid.

Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Bjørnsons barndomshjem Bjørgan Prestegård er i dag et av kunstnerhjemmene som har blitt gjort om til museum. Det ligger i Kvikne litt nord i Tynset kommune og fikk status som museum allerede tidlig på 1900 tallet.

Huset er opprinnelig i fra slutten av 1700 tallet og var da i bruk som prestegård i nesten 100 år. Her kom Bjørnstjerne til verden i 1832 og bodde der i sine fem første leveår.

Han er godt kjent for sine dikt, folketaler, teaterpersonlighet, samfunnsdebattant og sine bondefortellinger. Hans forfatterskap ble belønnet med Nobelprisen i litteratur i 1903.

Da han var litt over 40 år gammel kjøpte han så gården Aulestad i Follebu i Oppland og det ble hans faste hjem i Norge. Med mange og lange utenlandsopphold var det nok godt og ha sitt eget og komme hjem til. Aulestad ble også gjort til museum, det skjedde i 1935.

Bjørnstjerne Bjørnson ble godt kjent i Europa i relativt ung alder, det var nok fordi han reiste enormt mye rund og jobbet med mange forskjellige saker hele tiden.

Han gikk bort i 1910 i Paris mens han var der for behandling for problemer med blodforsyningen til hjertet. Han ble fraktet til Danmark og videre derfra til Norge med panserskipet Norge. Han ble gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Kristiania.

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup er også et godt kjent navn innen kunsten, maler og grafiker som betegnes som en av de viktigste billedkunstnerne i landets kunsthistorie.

Han kom til verden i 1880 i Bremanger men vokste opp på prestegården ved Ålhus kirke. Han var den eldste av barna med 13 yngre søsken, store familier på den tiden. Litt over 30 år gammel kjøpte han så sin egen tomt med en noe forfalt bygning, men han fikk orden på boligen ganske raskt. Astrup tunet ble stedet kaldt og her ble han resten av livet.  Det ble i 1965 gjort vedtak om at eiendommen skulle bli museum, det er i dag Jølster kommune som er eier av eiendommen.

Hans far som var prest forventet at eldste sønnen skulle fortsette i hans fotspor og sendt han til Trondheim katedralskole. Men det var ikke noe som fristet unge Astrup, han ville heller satse på kunsten. Med stort fravær og dårlige resultater på eksamen reiste han så hjem igjen hvor han begynte å undervise sine yngre søsken.

Det var stadig konflikter mellom han og faren som ikke aksepterte at han ville bli kunstmaler. Så han begynte å male på steder der hans far ikke oppdaget hva han drev på med.

Han var mye plaget av sykdom i fra barnsben av, astma med yppige pusteproblemer. Tuberkulose fikk han også og slet med og blir frisk lenge. Han døde bare 48 år gammel etter å ha fått lungebetennelse.