Stol

Arkitektur og kunst langs de nasjonale turistvegene

Postet av Renate

Jeg tok for meg kunst i rundkjøringer i min forrige artikkel, og slik kunstverk finnes det etter hvert ganske så mange av. Men om man er observant og har riktig fokus, så omgir vi oss med langt mer kunst langs veiene – enn det vi kanskje tenker over og er bevisst på selv. Plasseringen av denne kunsten er så klart varierende, noen av kunstverkene er plassert i byene – mens andre er å finne ute på bygda, i fjellet og for den saks skyld innerst i en fjordarm. Norge har mange flotte turistveger, og i alt finnes det 18 veier som har denne betegnelsen. Vi skal nå se på ett av installasjonene og kunstverkene, som er å finne langs noen av våre turistveier. Når man skal ha kunst i flott natur, gjelder det kanskje mer enn andre steder å finne noe som «sklir inn» i naturen. Dere kan se selv, og gjøre dere opp en mening – for det er jo mye det kunst handler om. Vi skal også få vite litt mer, om hvorfor det legges ned en del penger i denne type installasjoner.

Lang og god tradisjon

Det at det noen ganger kan være en utfordring å bygge i Norge, er hevet over enhver tvil. Med vårt krevende terreng, er det viktig å få byggene tilpasset det terrenget det skal bygge i. Dette er kunnskap som vi har tatt med videre, i arbeidet med diverse kunstverk langs veien. Kunsten vi opplever langs veien, har som formål å forsterke områdets egenart – og ikke minst legge til rette for mange flotte naturopplevelser langs turistvegene våre.Statens vegvesen har en egen seksjon som har ansvaret for turistvegene våre, og denne seksjonen heter naturlig nok Turistvegseksjonen. Her har man faktisk engasjert godt over 50 mennesker, i arbeidet med kunstverk og annen utsmykking av turistvegene våre.

Stor bredde i kompetanse

Stor bredde i kompetanse

På listen finner vi designere, landskapsarkitekter, arkitekter og ikke minst kunstnere. De langt fleste er norske, men det er kjente utenlandske navn som Louise Bourgeois og Peter Zumthor å finne på listen. Førstnevnte er en kjent arkitekt, mens sistnevnte er en dyktig kunstner.Måten de har arbeidet på, har gitt utslag i en sterk skaperkraft hos de involverte i arbeidet. Stikkord her er kreativitet og nyskaping, i en kombinasjon av både veletablerte og unge utøvere av sitt fag. Dette viser hva som er mulig, når man blander erfaring med nye idéer og nytenking.

Ørnesvingen

Vi starter vår turné i Geiranger, og nærmere bestemt Ørnesvingen. Her ligger det to flotte utsiktspunkt, på strekningen Trollstigen til Geiranger. Stedet vi skal besøke har en helt unik utsikt utover Geirangerfjorden, og her er det bygget en platting eller balkong – som skuelystne kan nyte naturen og utsikten fra.Konstruksjonene er ikke annet enn unike, og er nøye planlagt for at naturen skal komme enda mer til sin rett. Men dette må jo kombineres med byggetekniske krav og lære, i et særdeles krevende terreng. Sikkerhet går alltid først så klart, og slik må det jo så klart være. Man kan sitte og slappe av på benker, i et landskap som er bygget i trappeformasjon ut mot vakre Geirangerfjorden. Noe mer detaljert beskrivelse er ikke lett å komme med, det må rett og slett oppleves.