Stol

Å være en kunstner i dagens hektiske verden

Postet av Renate

Kunst handler i bunn og grunn om å uttrykke sine tanker og visjon om livet. Gjennom kunsten viser kunstneren hvordan de ser og opplever verden. Noen ganger er det kaotisk, med mange farger og former. Andre ganger er det bilder reflekterer et bilde av verden som vi kan kjenne igjen. Det spennende med kunst er å få innblikk i en verden som kun eksisterer i kunstnerens øyne og sinn. Vi som tilskuere kan få et inntrykk av verden, vi kan få et innblikk i det kunstneren ser. Samtidig vil det være begrenset og det er som å stå og se inn i huset gjennom et vindu.

Kunsten forandrer seg

Ettersom kunstneren ønsker å vise oss et bilde av den verden de lever i eller som de oppfatter, er kunsten i konstant endring. I tillegg til forskjellige måter å oppfatte verden på, har også kunstnerne forskjellige metoder for å uttrykke seg på. Store kunstnere som Rembrandt og Picasso var foregangsmenn på sine måter. De skapte nye stiler og nye teknikker som fremdeles brukes. Likevel,  de fleste kunstnerne møtte motstand da de begynte å stille ut sine verk. Teknikkene ble ikke tatt godt imot, ikke av andre kunstnere og i mange tilfeller heller ikke av publikum.. I svært mange av tilfellene, fikk kunstneren kun anerkjennelse etter sin død. Kunsten skal reflektere ikke bare det kunstneren selv ser, men hvordan kunstneren oppfatter det. Derfor vil kunsten forandre seg og ikke alle kunstformer vil bli anerkjent og bli berømte. Noen vil bare nå et fåtall, mens andre kunstnere klarer å røre noe i mange. Dessverre er det mange som velger å se bort fra at kunst alltid vil være i forandring. De holder noen kunstformer frem som den optimale, den beste kunsten. Alt annet vil ikke nå opp. Det er selvsagt synd ettersom det fører til at man går glipp av muligheter til å se verden på nye måter.

Kunsten forandrer seg

En kaotisk og hektisk verden gjenspeiles i kunsten

Det er mange som mener at den verden vi lever i nå er blitt svært preget av manglende menneskelig kontakt og et behov for å konstant være på nett. Mange mener at mobilbruken har ført til at mennesker har mindre kontakt med hverandre. Samtidig er dette også en realitet. Det er ikke mulig å skru tiden tilbake. Mobil og nett er en viktig del og det kan være en positiv del av hverdagen. Kunstnere bruker gjerne bilder hentet fra forskjellige typer eventyrspill, eller enklere spill som tjue-ett og sjakk for å vise både hvordan avstanden øker og hvordan den blir mindre. Hvordan nettet kan brukes for å skape avstand og skape nærhet. En kunstner har valgt å ta bilder av personer som bruker mobil, for så å fjerne mobilen. På denne måten viser kunstneren hvor mye plass mobilen tar. Graffiti, søppel og mange andre uttrykksformer brukes for å vise hvor kaotisk verden oppfattes. Samtidig så forteller kunstneren om skjønnheten de ser i hverdagen.  Om små glimt som lyser opp og om det vakre som finnes rundt oss alle.

En kaotisk og hektisk verden gjenspeiles i kunsten

Å finne sin egen uttrykksform

Mange av de store kunstnerne før i tiden trakk seg tilbake og skapte kunst i fred og ro. I dag gjør de fleste kunstnerne det totale motsatte. De velger å hoppe rett inn i hverdagen, med liv og lyst. De formidler det de ser rundt seg, på godt og vondt. Noen fanger øyeblikk med ro i en hektisk hverdag, andre fanger smilet i kaos. Mange av disse kunstnerne er helt avhengig av å ta et slikt dypdykk i virkelighetens verden for å skape. Samtidig er det også kunstnere som må trekke seg tilbake, reise ut i naturen, føle stillheten rundt seg for å klare å skape. Derfor finnes det fremdeles steder hvor kunstnere kan trekke seg tilbake. Hvor de kan fokusere på kunsten og på å la inntrykkene synke inn.

Den flyktige kunsten

En kunstform som er relativ ny og spesiell for vår tid, er den mer flyktige kunsten. Dette er kunstverk som man ikke kan henge opp på veggen eller selge i et galleri. Kunsten er laget for å være synlig bare et lite øyeblikk, kanskje bare noen timer. Hva med å tegne med kritt på gaten, kritt som skylles bort neste gang det regner? Lage store bilder som bare sees i noen timer i verste fall? Det er også de som lager statuer som kun kan sees ved lavt tidevann, eller som er laget av plast og ryddes bort etter noen dager. Svært ofte er målet til kunstnerne, i den grad de uttrykker et mål, at publikum skal stoppe opp og se på verden på nytt. De skal bli mer oppmerksom på hvor de går og hva de gjør. Altså komme i kontakt med den fysiske verden og fantasien sin, istedenfor å bare fokusere på mobilen. Har de lykkes?