Kultur og kunst er viktig også for de små

Vi skal denne gangen se på hva kultur og kunst betyr for barna våre, og det er nok langt mer viktig enn det man kanskje skulle tro – at barna allerede fra ung alder får befatning med kultur og kunst så tidlig som mulig. Det at mye av læreplanverket og kompetansemålene i skolen er bygget på deltakelse og skapertrang, gjør det enda mer viktig at nettopp kultur og kunst allerede fra barnehagealder bør være en del av barnas hverdag og oppvekst. Når man tenker på barn og deres nysgjerrighet og livslyst, så finnes det knapt noe bedre tidspunkt i livet for å kunne jobbe med nettopp kjernen i det vi snakker o – nemlig kreativitet. Det å bruke sine kreative evner og kanskje også bli utfordret på det ukjente eller nye, ja det er jo mye av det kultur og kunst dreier seg om.

Felleskapet er viktig

Det at vi mennesker er sosiale vesener hersker det ingen tvil om, og når vi ser på undervisningsopplegget i norske barnehager – er det nettopp fellesskapet og det sosiale man vektlegger i stor grad. Det å få opplevelser knyttet til kultur og kunst allerede i barnehagen, er tenkt å gi et godt grunnlag for skapende arbeid, tilhørighet og deltakelse på kort- og lang sikt. Både når vi snakker om kultur og kunst, er kreativitet et viktig stikkord – og det går som en rød tråd gjennom alle aktiviteter.

Selv om barn kanskje er det mest kreative vi kan finne, så trenger de også de å bli utfordret og ikke minst trent på dette området. Det at de skal få oppleve kultur og kunst i ung alder, skal skje i et fellesskap med andre barn i barnehagen – og så klart med voksne ansatte som er skolert til oppgaven.

Progresjon, fordypning og utforsking

Det er disse tre fokuser som står sentralt i arbeidet med barna i møte med kultur og kunst, og progresjon, fordypning og utforsking skal skje gjennom erfaringer med kultur og kunst i forskjellige former og uttrykk. Det vektlegges og legges av den grunn til rette for, at barna selv skal være aktive og skape sine egne kulturelle og kunstneriske uttrykk.

Hva betyr dette konkret?

Hva betyr dette konkret?

Frem til nå har jeg hentet en del opplysninger fra Utdanningsdirektoratet, og planverk kan jo lett bli litt generelle og vanskelig å tolke for de som ikke daglig jobber med denne type arbeidsoppgaver. Hver enkelt barnehage må splitte målene ned til sin egen virksomhet, og lage lokale planer for hvordan arbeidet skal gjennomføres i det daglige med barna i sin egen barnehage. For å konkretisere det hele en del, så snakker vi om uttrykksformer som arkitektur & design, film, litteratur, språk, drama, dans, musikk, kunsthåndverk og billedkunst.

Tilrettelegger og bidragsyter

Utdanningsdirektoratet har listet opp en rekke punkter, som hver enkelt barnehage skal tilstrebe å etterkomme/tilby barna i arbeidet vi nå snakker om. Jeg kommer ikke til å skrive opp alle disse punktene, da de til en viss grad kanskje blir for omfattende og detaljerte – for oss som ikke daglig jobber med innholdet som punktene tar for seg.

les mer

Spennende kunst midt i byen i landlige omgivelser

I Oslo trenger man ikke å reise ut av byen for å oppleve friluftslivet, og i den flotte Ekeberg parken har man både skog, kunst og ikke minst en fantastisk utsikt. Jeg har vært så heldig å besøke den relativt nyte parken et par ganger, og maken til en parkbeliggenhet skal man lete lenge etter. Men i denne omgang er det kunsten man finner i hellinga nedenfor Ekeberg, vi skal bli bedre kjent med.

Louise Borgeois

The Couple er en flott skulptur som man finner i Ekeberg parken, og det er franske Louise Bourgeois som står bak dette kunstverket. Skulpturen tar for seg forholdet mellom mennesker, og viser et par som er sammenslynget – som skal illustrere hvordan et livslangt forhold kan fortone seg. Stedet hvor skulpturen er plassert mellom de store trærne, gjør at The Couple er et meget spesielt og flott kunstverk. Denne skulpturen er uten tvil, en av de aller flotteste i Ekeberg parken.

Flyttet til USA

Louise Borgeois flyttet til USA, men er som navnet også forteller oss opprinnelig en fransk dame. Hun valgte å bosette seg i USA og flyttet aldri tilbake til Frankrike, hun ble født i 1911 og døde i 2010 – så hun ble med andre ord nesten 100 år gammel.

I sin ungdom på 1920- og 1930-tallet, så var det matematikk den unge Louise Borgeois var opptatt med. Hun startet opp på studier innen matematikk, men senere skulle det vise seg at det var kunsten som skulle bli hennes virke.

Når hun omsider valgte å ha fullt fokus på kunsten, så var det grafikk og maleri som hun arbeidet mest med. Men skulpturene kom inn i hennes kunstnerliv en gang på 1940-tallet, noe som helt klart skulle vise seg å være et klokt og riktig valg. Man kan helt klart si at hennes kunst, veksler mellom det abstrakte og det figurative, og hun bytter mellom materiale, skala og form på en flott måte. Det som gjør hennes verker ekstra spennende og interessante, er at de er selvbiografiske – altså hentet fra hennes eget liv og sitt forhold til sin egen familie.

Sent gjennombrudd

Hennes virkelig store gjennombrudd som kunstner, kom ikke før på begynnelsen av 1980-tallet. Dette skjedde når hun hadde en utstilling på Museum of Modern Art, på det som heter for en retroperspektiv utstilling. Det er noe helt spesielt på måten The Couple er arrangert på, der hvor den henger i luften i det praktfulle skogsterrenget i Ekeberg parken. Man kan tydelig se kroppsdeler som er tett omslynget, og den er muligens på grensen til det erotiske etter min mening. Jeg vil absolutt anbefale å bruke god tid når man besøker denne parken, for det er mange flotte og interessante skulpturer som fortjener oppmerksomhet og vurderinger.

Det finnes svært mange steder å oppsøke i Oslo om det er skulpturer man er opptatt av, og Frognerparken med Vigelandsanlegget er så klart en selvfølge i så måte. God tur til Oslo og kos dere med oppholdet.

les mer

Arkitektur og kunst langs de nasjonale turistvegene

Jeg tok for meg kunst i rundkjøringer i min forrige artikkel, og slik kunstverk finnes det etter hvert ganske så mange av. Men om man er observant og har riktig fokus, så omgir vi oss med langt mer kunst langs veiene – enn det vi kanskje tenker over og er bevisst på selv. Plasseringen av denne kunsten er så klart varierende, noen av kunstverkene er plassert i byene – mens andre er å finne ute på bygda, i fjellet og for den saks skyld innerst i en fjordarm. Norge har mange flotte turistveger, og i alt finnes det 18 veier som har denne betegnelsen. Vi skal nå se på ett av installasjonene og kunstverkene, som er å finne langs noen av våre turistveier. Når man skal ha kunst i flott natur, gjelder det kanskje mer enn andre steder å finne noe som «sklir inn» i naturen. Dere kan se selv, og gjøre dere opp en mening – for det er jo mye det kunst handler om. Vi skal også få vite litt mer, om hvorfor det legges ned en del penger i denne type installasjoner.

Lang og god tradisjon

Det at det noen ganger kan være en utfordring å bygge i Norge, er hevet over enhver tvil. Med vårt krevende terreng, er det viktig å få byggene tilpasset det terrenget det skal bygge i. Dette er kunnskap som vi har tatt med videre, i arbeidet med diverse kunstverk langs veien. Kunsten vi opplever langs veien, har som formål å forsterke områdets egenart – og ikke minst legge til rette for mange flotte naturopplevelser langs turistvegene våre.Statens vegvesen har en egen seksjon som har ansvaret for turistvegene våre, og denne seksjonen heter naturlig nok Turistvegseksjonen. Her har man faktisk engasjert godt over 50 mennesker, i arbeidet med kunstverk og annen utsmykking av turistvegene våre.

Stor bredde i kompetanse

Stor bredde i kompetanse

På listen finner vi designere, landskapsarkitekter, arkitekter og ikke minst kunstnere. De langt fleste er norske, men det er kjente utenlandske navn som Louise Bourgeois og Peter Zumthor å finne på listen. Førstnevnte er en kjent arkitekt, mens sistnevnte er en dyktig kunstner.Måten de har arbeidet på, har gitt utslag i en sterk skaperkraft hos de involverte i arbeidet. Stikkord her er kreativitet og nyskaping, i en kombinasjon av både veletablerte og unge utøvere av sitt fag. Dette viser hva som er mulig, når man blander erfaring med nye idéer og nytenking.

Ørnesvingen

Vi starter vår turné i Geiranger, og nærmere bestemt Ørnesvingen. Her ligger det to flotte utsiktspunkt, på strekningen Trollstigen til Geiranger. Stedet vi skal besøke har en helt unik utsikt utover Geirangerfjorden, og her er det bygget en platting eller balkong – som skuelystne kan nyte naturen og utsikten fra.Konstruksjonene er ikke annet enn unike, og er nøye planlagt for at naturen skal komme enda mer til sin rett. Men dette må jo kombineres med byggetekniske krav og lære, i et særdeles krevende terreng. Sikkerhet går alltid først så klart, og slik må det jo så klart være. Man kan sitte og slappe av på benker, i et landskap som er bygget i trappeformasjon ut mot vakre Geirangerfjorden. Noe mer detaljert beskrivelse er ikke lett å komme med, det må rett og slett oppleves.

les mer

Helt nyetablert kunst E16 på Skarnes

Det er bare noen uker siden begge rundkjøringene på E16 Skarnes, ble utsmykket med et kunstverk hver. Jeg har som dere kanskje vet, skrevet litt om rundkjøringer og kunstverk tidligere. Det er derfor naturlig at jeg tar for meg kunsten, som pryder rundkjøringene på vei fra Kongsvinger til Oslo. Gjennom min jobb treffer jeg mange mennesker hver dag, og som jeg tidligere har vært inne på – så engasjerer kunst oss mennesker veldig. De fleste sier at de ikke har noe greie på kunst, men engasjerer seg gjør de fleste. Men da tenker jeg at mye av målsettingen er oppnådd, for det er jo reflektering og vurdering som er noe av det kunsten ønsker å oppnå.

Lars Skjelbreia og Aleksander Stav

Dette er navnene på de to kunstnerne som står bak begge kunstverkene, som nå utsmykker rundkjøringene helt sør i Hedmark fylke. Som bildet viser så valgte de fjellryper i en av rundkjøringene, noe som har skap debatt og engasjement hos lokalbefolkningen. I den andre rundkjøringen, er det polarrev som er tema – ingen av disse dyrene er å finne i Skarnes eller regionen forøvrig.

Men la oss se hva de som står bak kunsten, har av tanker og ideer om det som nå pryder omgivelsene for både bilistene og lokalbefolkningen. Det tok kunstutvalget i Sør-Odal kommune lang tid, før valget av hvem som skulle utsmykke rundkjøringene ble tatt. Når man nå ser det flotte resultatet, tror jeg man kan si at det var et riktig og klokt valg – selv om debatten raser ganske heftig.

Innfallsporten til Hedmark

Innfallsporten til Hedmark

Skarnes ligger helt sør i fylket, og har Akershus fylke som sin nærmeste nabo. Dette er mye av årsaken til at det er blitt valgt dyrearter, som man ikke finner på Skarnes – men andre steder i det store fylket som Hedmark er. Ordføreren sier at Skarnes er innfallsporten til Hedmark, og det stemmer jo bra med all trafikken som er å finne på E16. Et landemerke og et godt førsteinntrykk, er ord som ordføreren brukte om kunsten som pryder rundkjøringene.

Kåre Tveter

Med tanke på at det er polare dyrearter som ble valgt, så kan det fortelles at selve idéen dukket opp på bakgrunn av Kåre Tveters maleri fra Svalbard. Juryen som tok beslutningen, bestod av kulturfaglig rådgiver, enhetsleder teknisk etat, varaordfører, kunstkonsulent og ikke minst en billedkunstner. Det var med andre ord en faglig bred jury, som jobbet godt og grundig med saken i forkant.

Mange kunstnere på listen

Totalt var det 40 dyktige kunstnere på listen ved oppstarten, og det man satt igjen med til slutt var altså 2 stykker. Dette viser at det er stor interesse hos mange kunstnere, og jobbe med denne type kunst som etter hvert har blitt så populær i Norge. I skrivende stund har rypene og revene i rundkjøringene på E16 Skarnes, vært et skue i bare noen uker. Det at det finnes mange meninger om dem, er i alle fall helt sikkert. Selv synes jeg det har blitt riktig så flott, det at meningene er delte er bare et sunnhetstegn slik jeg ser det.

les mer

Kunst i rundkjøringer

Er det noe det har kommet mye av i Norge de siste tiårene, er det i alle fall rundkjøringer. Man kan mene mye om en del av dem, men det er i alle fall ikke noen tvil om at de er effektive

les mer

Amerikanske Billedhuggere

Det er mange kunstnere som driver på med billedhugging, variasjonene innen denne type av kunst er jo mange. Noen bruker fri fantasi og mange har da problemer med å forstå hva kunstneren egentlig vil ha frem i sitt verk.

les mer

Amerikanske malere

Det er mange forskjellige kunstnere der ute, noen av de driver også på med mange forskjellige varianter av kunsten. Malere, skulptører, fotografer, grafikere, poesi og grafisk design er det flere som kombinerer. Flere av disse stilene har igjen flere typer kunst som de spesialiserer seg på, noen med lite hell andre igjen med stor suksess. Fotografier er ett område som det kan gjøres mange forskjellige varianter av, noen av disse kunstnerne kommer her.

les mer